Znaczenie nawozu dla traw?

Jeśli masz ogród, to pewnie dużo słyszałeś o tym, jak ważne jest nawożenie. Samodzielnie, nawet najbogatsza gleba nie zawsze ma wystarczającą ilość składników odżywczych w odpowiednich mieszankach, aby stymulować optymalny […]

Poznaj kilka gatunków lip

Lipy należą do rodzaju Tilia i są częścią podrodziny Tilioideae (lub Tiliaceae). Do tej samej rodziny należą również drzewa i krzewy, takie jak Róża Szaronowa (Hibiscus syriacus), Palsa (Grewia subinaequalis), […]